एकात्मिक कीड व्यवस्थापनात पिवळ्या आणि निळ्या चिकट सापळ्यांची भूमिका महत्वाची

एकरी किमान 30 ते 40 चिकट सापळे लावले जातात. सर्व पिकामध्ये आपण या सापळ्यांचा वापर करू शकतो. एखाद्यावेळी कांद्यासा...

Continue reading